Prečo si objednať online?

Online objednávky majú niekoľko výhod, ako napríklad:

- Môžu byť spustené kedykoľvek, pričom tieto sú brané v poradí podľa umiestnenia.

- Iba týmto spôsobom môžete profitovať z objednávkovej služby bez operátora, ktorý zaisťuje rýchlu rezerváciu produktov.

Ako sa môžem zaregistrovať na www.kiwigym.sk?

1. Na stránke v pravom hornom rohu prejdite na odkaz „Prihlásiť sa“.

2. Do časti Nový zákazník: Registrácia zadajte požadované meno, e-mailovú adresu a heslo.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.